چگونه بفروشیم ؟ این خودکار را به من بفروش

۱۳۹۹/۱/۲۰ ۱۸:۵۲:۰۳دسته‌بندی نشده|

یکی از عالی‌ترین استعدادهایی که یک نویسنده می‌تواند داشته باشد، توانایی او برای فروش تقریبا هر چیزی است که در اختیار دارد. حال این میتواند یک محصول یا خدمات باشد. ...