تاثیر عنوان ایمیل تبلیغاتی بر کسب و کار

1399-06-08T14:39:36+00:00رشد کسب و کار|

اگر جزء افرادی هستید که به ایمیل مارکتینگ علاقه دارند، مطمئنا میدانید که عنوان ایمیل تبلیغاتی اولین عاملی‌ست که بر روی مخاطب تاثیر گذاشته و او را به باز کردن ...

چگونه به یک منتور موفق تبدیل شویم؟

1399-06-11T07:06:00+00:00رشد کسب و کار|

امروزه خصوصا در این روزهایی که ویروس کرونا اکثر مشاغل را تعطیل کرده ، مطمئنا تبلیغات بسیار زیادی را در زمینه وبینارها دیده‌اید که اکثرا دوره‌های انگیزشی موفقیت و ...

Go to Top