چگونه بازدید سایت را افزایش دهیم؟

1399-04-30T08:49:40+00:00دیجیتال مارکتینگ|

همه با این هدف که مخاطبان بیشتری به سمت کسب‌وکار خود جذب کنیم به سراغ راه‌اندازی سایت می‌رویم. مسائل زیادی دراین راستا وجود دارد که باید به آن اهمیت دهیم ...

راهکارهایی برای ارزش گذاری محصولات در دیجیتال مارکتینگ

1399-04-25T14:11:18+00:00رشد کسب و کار|

ارزش محصولات مختلف، به چگونگی ساخت، هزینه تولید و یا حتی ساختار فیزیکی آن‌ها بستگی ندارد، بلکه به نحوه قیمت‌گذاری و عرضه به مخاطبان هدف مربوط است. در رابطه با ...

Go to Top