انتخاب شبکه اجتماعی مناسب برای برند تجاری

۱۳۹۹/۳/۷ ۹:۱۹:۲۹دسته‌بندی نشده|

طبق آمار منتشر شده از ژانویه سال 2020، بیش از 3.8 میلیارد نفر از مردم در سراسر جهان، روزانه به شبکه اجتماعی دسترسی دارند. همچنین تخمین زده شده که تا ...