وبینار استفاده از ابزارهای رایگان برای تولید عناوین

۲۹ تومان رایگان بمدت محدود

دسته بندی:

توضیحات

یکی از مهمترین عوامل جلب توجه مخاطب برای محتواایی که تولید کردید، استفاده از تیتر مناسب می باشد. استفاده از تیتر مناسب باعث می شود محتوای شما موثرتر باشد.

اما تیتر مناسب چه ویژگی هایی دارد؟

آیا من در انتخاب تیتر و جلب توجه افراد نیاز به خلاقیت دارم؟

چه ابزارهایی می توانند به من در انتخاب تیتر به من کمک کنند؟

آیا ابزارهای ایرانی وجو دارد که  بتوانند به من کمک کنند؟

چگونه استفاده از این ابزارها استفاده کنند که مانع خلاقیت من نشود؟

سرفصل‌ها
  • ویژگی های عناوین موثر برای مقالات سایت و پست های اینستاگرام
  • معرفی یک ابزار رایگان ایرانی برای تولید عناوین
  •  معرفی ابزارهای خارجی تولید عناوین
مخاطبین
  • دیجیتال مارکترها و تولید کنندگان محتوا 
  • کسانی که می خواهند محتوایی که تولید می کنند دیده شود.